Om tjänsten

I Skåne ska det vara enkelt att välja cykeln. Det betyder snabba och säkra cykelvägar, bra skyltning och god standard på drift och underhåll. Det betyder också att det ska vara enkelt att hitta den bästa cykelvägen dit du ska. Det är här Cykla i Skåne kommer in. Det är en digital cykelkarta och reseplanerare som ska hjälpa dig att hitta den snabbaste eller säkraste vägen att cykla.

Tanken med Cykla i Skåne är egentligen inte att hitta de finaste cykelvägarna utan att komma fram så snabbt och säkert som möjligt på cykel. Cykla i Skåne bygger på data från nationella vägdatabasen. Det är kommunernas och Trafikverkets gemensamma databas över Sveriges vägar . Med denna som grund kan vi inte bara förbättra vägdatabasen utan vi får även uppslag och underlag till att planera, förbättra och bygga ny cykelinfrastruktur.

Vi som ligger bakom Cykla i Skåne är Region Skåne, Helsingborgs stad, Lunds kommun och Malmö stad.
regionskane_170        malmo_170        lund_170        Helsingborg_170

Redaktör för sajten är Jonas Hedlund på Region Skåne. Maila gärna kommentarer, önskemål, fel eller brister på sajten. Brister i själva infrastrukturen felanmäls hos respektive kommun.

Tillbaka till kartan