Om tjänsten

I Skåne ska det vara enkelt att välja cykeln. Det betyder snabba och säkra cykelvägar, bra skyltning, god standard på drift och underhåll, men det betyder också att det ska vara enkelt att hitta den bästa cykelvägen dit du ska. Det är här Cykla i Skåne kommer in. Det är en digital cykelkarta och cykelreseplanerare som ska hjälpa dig att hitta den snabbaste vägen eller den med mest cykelvägar.

Syftet är egentligen inte att hitta de finaste cykelvägarna utan att komma fram så snabbt och säkert som möjligt på cykel. Till skillnad från liknande tjänster bygger Cykla i Skåne på nationella vägdatabasen. Den nationella vägdatabasen, NVDB, är kommunernas och Trafikverkets gemensamma databas över vägarna i Sverige. Detta ger en tillförlitlighet och genom att använda denna som grund kan vi inte bara förbättra vägdatabasen utan vi får även uppslag och underlag till att planera, förbättra och bygga ny cykelinfrastruktur.

Vi som ligger bakom Cykla i Skåne är Region Skåne, Helsingborgs stad, Lunds kommun och Malmö stad.
regionskane_170        malmo_170        lund_170        Helsingborg_170

Redaktör för sajten är Jonas Hedlund på Region Skåne.

Tillbaka till kartan