Så funkar kartan

Just nu funkar faktiskt inte kartan!

Vi håller på att bygga om tjänsten Cykla i Skåne och räknar med att ha en ny sida med en helt ny ruttningsfunktion och förbättrad cykelbarhetsklassning tillgänglig någon gång efter sommaren.

Under tiden kan du använda vår cykelplaneringskarta som framför allt riktar sig till personer som arbetar med cykel- och samhällsplanering i Skåne. Den kartan saknar funktioner för att söka rutter, men innehåller samma, och fler, datamängder som Cykla i Skåne. Kartan finns här.

Enheten för transport och infrastruktur på avdelningen för regional utveckling i Region Skåne ansvarar för både Cykla i Skåne och cykelplaneringskartan. Har du frågor om Cykla i Skåne eller cykelplaneringskartan kan du kontakta Lisa During Jansson.

____________________________

Cykla i Skåne har fem lager som kan tändas och släckas. Nedan visas vad de betyder. Tillsammans hoppas vi att de kan hjälpa dig att hitta de bästa vägarna att cykla för att komma dit du ska. Tänk på att alla brister i datan från den nationella vägdatabasen också gör att det blir fel i kartan. Dessutom har vi ju alla lite olika uppfattning om vad som är bra cykelinfrastruktur. Vissa undviker grusvägar till varje pris, mountainbikecyklisten gillar dem. En barnfamilj kanske bara vill ha separerade cykelvägar medan pendlaren mest vill komma fram så smidigt som möjligt.

Cykelvägar
cvBilfria cykelvägar, asfalt
cvgBilfria cykelvägar,  grus

Cykelbarhet
Cykelbarhet visar vägar med annan fordonstrafik som är mer eller mindre cykelvänliga:

tsmbMycket bra att cykla på
tsbBra att cykla på
tshbOk att cykla på
tsdOlämpliga eller förbjudna att cykla på
tsg
Ok grusvägar

lnCykelleder
Cykellederna som visas är de nationella cykellederna Kattegattleden och Sydostleden samt den planerade Sydkustleden.

bnHuvudstråk
Huvudstråken är de bästa vägarna att cykla på mellan Skånes alla städer och byar. Det är de så kallade regionala huvudstråken. Ibland finns det inte någon bra väg och då finns där heller inget huvudstråk. De huvudstråk som går relativt gent är vägvisade eller kommer att vägvisas.

rHitta vägen
Ruttningen hittar den snabbaste eller den mer trafiksäkra vägen mellan två platser. Den föreslagna rutten kan exporteras som gpx för att sedan kunna öppnas i en navigator. Sådana finns för både Apple ios och för Android. Sök på ”GPX navigation”. När appen är nedladdad kan du öppna gpx-filen med den och cykla efter ruttningen med telefonen på styret.

Du kan också läsa mer om kartan i den längre förklaringen och i den tekniska beskrivningen.

Tillbaka till kartan